Consell Nacional

El Consell Nacional de JaI-Compromís és el màxim órgan de direcció entre Assemblees Nacionals. Està compost pels següents membres:

 • Membres de la Coordinadora Nacional:
  • Ignasi Candela
  • Vallivana Murgui
  • Sergio Agueitos
  • Víctor Moreno
  • Pere Miquel Gago
  • Diana Oliva
  • Susanna Pérez
 • Membres escollits per la VII Assemblea Nacional:
  • Ignasi Olivas
  • Marina González
  • Enric Juan
  • Raquel Peris
  • Ramon Gimeno
  • Isabel Montaner
  • Anna Anton
  • (vacant per cobrir)
 • Coordinadors/es de les supracomarcals:
  • Susanna Pérez (Comarques del Nord)
  • Pau de Miguel (Comarques de l’Interior)
  • Violeta Rustarazo (L’Horta)
  • Damián Martínez (Comarques Centrals)
  • Pedro Pombero (Comarques del Sud)
 • Membres de col·lectius locals sense representació al Consell Nacional:
  • Lara Tomàs (Sueca)